Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Вагін П., Ямелинець А.
Назва статті Розв’язування початково-крайових задач міграції домішок
Анотація Реалізовано розв’язування двохвимірної задачі мігрування домішки. Використано процедуру дискретизації Гальоркіна по відношенню до еволюційної варіаційної задачі мігрування. Вибір базисних функцій здійснювався методом скінченних елементів. Для регуляризації чисельних розв’язків використано стабілізовану схему найменших квадратів.
Мова Українська
HTML формат Вагін П., Ямелинець А. 
PDF формат Вагін П., Ямелинець А. 
DOC формат Вагін П., Ямелинець А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти