Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Ярошко Св.
Назва статті Про обґрунтування модифікованого методу послідовних наближень відшукання характеристичних чисел лінійних цілком неперервних операторів
Анотація Модифікований метод послідовних наближень призначено для обчислення кількох перших характеристичних чисел та відповідних їм власних функцій заданого лінійного цілком неперервного оператора. Уточнено формулювання та доведення теореми, що обґрунтовує метод, розширено його застосування на випадок наявності кратних характеристичних чисел. Наведено приклади застосування методу.
Мова Українська
HTML формат Ярошко Св. 
PDF формат Ярошко Св. 
DOC формат Ярошко Св. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти