Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Стара О.
Назва статті Про асимптотичне зображення розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами
Анотація Розглянуто побудову і показано вигляд формальних частинних розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами у випадку кратних коренів характеристичного рівняння.
Мова Українська
HTML формат Стара О. 
PDF формат Стара О. 
DOC формат Стара О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти