Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.
Назва статті Про один клас дільників багаточленних матриць над полем
Анотація З’ясовано умови існування унітального дільника з заданим визначником із багаточленної матриці над полем характеристики нуль. У випадку, якщо шуканий дільник існує, то запропоновано метод його побудови.
Мова Українська
HTML формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем
PDF формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем
DOC формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти