Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Попов Б., Лаушник О., Сущик К.
Назва статті Нелінійні апроксимаційні моделі
Анотація Запропоновано нелінійні апроксимаційні моделі зображення фізичних процесів у вигляді найкращого чебишовського нелінійного наближення та балансного наближення чебишовськими сплайнами з різними виразами на підінтервалах. Моделі ґрунтуються на понятті ядра наближення.
Мова Українська
HTML формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К. 
PDF формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К. 
DOC формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти