Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Підківка Л., Цегелик Г.
Назва статті Інтерполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій [1, 2], побудовано чисельний метод розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та досліджено його збіжність.
Мова Українська
HTML формат Підківка Л., Цегелик Г. 
PDF формат Підківка Л., Цегелик Г. 
DOC формат Підківка Л., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти