Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Мамчук Вал.
Назва статті Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра
Анотація Досліджено вплив значень прискорювального параметра на збіжність ітераційного процесу , , де і – матриці, породжені крайовою задачею еліптичного типу в тризв'язній двовимірній області.
Мова Українська
HTML формат Мамчук Вал. Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра
PDF формат Мамчук Вал. Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра
DOC формат Мамчук Вал. Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти