Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Мамчук Вал.
Назва статті Залежність збіжності одного ітераційного процесу від значень прискорювального параметра
Анотація Досліджено вплив значень прискорювального параметра на збіжність ітераційного процесу , , де і – матриці, породжені крайовою задачею еліптичного типу в тризв'язній двовимірній області.
Мова Українська
HTML формат Мамчук Вал. 
PDF формат Мамчук Вал. 
DOC формат Мамчук Вал. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти