Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Левченко О.
Назва статті Апроксимація рельєфу Львівщини у картографічній системі ArcView
Анотація Розглянуто проблеми, які виникають у процесі створення моделей рельєфу великих територій у вигляді grid-поверхонь засобами програми ArcView. Оскільки вирішення такого завдання потребує надмірних обчислювальних ресурсів, то доцільно зробити це на окремих частинах розглядуваної області, а потім об’єднати одержані локальні grid-поверхні в одну. Для усунення похибок апроксимації запропоновано використати алгоритм заповнення внутрішніх стоків. Сформована таким способом безстокова модель рельєфу дасть також змогу в подальшому провадити на ній гідрологічні дослідження. Запропонована методика реалізована на прикладі створення grid-поверхні рельєфу Львівської області
Мова Українська
PDF формат Левченко О. 
DOC формат Левченко О. 
HTML формат Левченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти