Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Остудін Б., Романенко А.
Назва статті Формування плазмової межі у самоузгодженому полі електронно-іонної оптичної системи високовольтного тліючого розряду
Анотація Наведено один спосіб розрахунку пучка заряджених частинок, обмеженого просторовим зарядом. Розроблений авторами алгоритм розв’язування самоузгоджених задач електронної оптики [5], що ґрунтується на методі інтегральних рівнянь, використано в реальній задачі про формування плазмової межі. Описано відповідний фізичний процес, математичне формулювання задачі та схему її чисельного розв’язування. Одержаний розв’язок відповідає експериментальним даним [1, 6]. Це засвідчили розподіл траєкторій іонного та електронного пучків і прогин плазмової межі у бік анода
Мова Українська
PDF формат Остудін Б., Романенко А. 
DOC формат Остудін Б., Романенко А. 
HTML формат Остудін Б., Романенко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти