Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Мамчук В.
Назва статті Математичне моделювання розвитку турбулентних пристінних течій на тілах, які коливаються
Анотація Наведено результати математичного моделювання турбулентних пристінних течій на тілах, які коливаються. Розрахунки виконано безітераційним скінченно-різницевим маршовим методом з другим порядком точності за обома координатами. Зіставлено результати розрахунків профілів швидкості в різних перерізах уздовж розвитку течії з експериментальними даними А.О.Бондарця відображають задовільну збіжність
Мова Українська
PDF формат Мамчук В. 
DOC формат Мамчук В. 
HTML формат Мамчук В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти