Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Максимук О., Щербина Н.
Назва статті Вплив захисного покриття на тепловий режим обмежених об’ємів
Анотація Досліджено тепловий режим циліндричної і сферичної оболонок з захисним покриттям під дією зовнішніх сталих температурних полів. Розглянуто випадки умов ідеального теплового контакту основного і захисного шарів та з урахуванням ефекту термічного опору поверхні контакту. Визначено критичну товщину захисного покриття, за якого передавання тепла всередину об’єму максимальне
Мова Українська
PDF формат Максимук О., Щербина Н. 
DOC формат Максимук О., Щербина Н. 
HTML формат Максимук О., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти