Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Горобець О., Єлейко Я.
Назва статті Принципи розрахунку премії одного виду страхування
Анотація Розглянуто розрахунок вартості деякого виду страхування в умовах випадкових змін економічної ситуації за допомогою принципу Есшера. Припущено, що залежно від економічного становища країни загальні збитки страхової компанії є експоненціально розподілені з різними коефіцієнтами і. Розрізнено три стани економіки з різними рівнями сприятливості для страхового бізнесу. Наведено деякі властивості принципу Есшера та інших принципів розрахунку премій за страхування
Мова Українська
PDF формат Горобець О., Єлейко Я. 
DOC формат Горобець О., Єлейко Я. 
HTML формат Горобець О., Єлейко Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти