Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Гнатишин О., Шахно С.
Назва статті Застосування методів типу Гаусса-Ньютона до оцінки невідомих параметрів законів розподілу в задачах теорії надійності
Анотація Для оцінки невідомих параметрів теоретичних законів розподілу напрацювань до відмови технічних систем для випадку повних та довільно зрізаних вибірок спостережень застосовано методи найменших квадратів та мінімуму . Отримані нелінійні задачі найменших квадратів розв'язані різницевими модифікаціями методів Гаусса-Ньютона, які не потребують обчислення похідних
Мова Українська
PDF формат Гнатишин О., Шахно С. 
DOC формат Гнатишин О., Шахно С. 
HTML формат Гнатишин О., Шахно С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти