Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г.
Назва статті Стабілізація чисельного розв’язку варіаційної задачі стоку мілкої води
Анотація Робота присвячена стабілізації чисельного розв'язку варіаційної задачі стоку мілкої води. За великих значень числа Рейнольдcа (Re>100) потоки та їхні градієнти різко змінюються, внаслідок чого розв'язок втрачає стійкість та з'являються "паразитичні" осциляції. Для покращення розв'язку запропоновано стабілізовану схему методу скінченних елементів. Побудова стабілізованої схеми базується на основі функцій-бульбашок [4, 5] з використанням методу найменших квадратів [3], та проводиться вже для дискретизованої варіаційної задачі в часі, яку підміняють збуреною задачею. Результати розв’язування збурених задач перевірені на тестових прикладах. Проаналізовано характеристики дощового стоку на частині рельєфу Переспільської сільської ради Львівської області
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г. 
DOC формат Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г. 
HTML формат Венгерський П., Трушевський В., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти