Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О.
Назва статті До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах
Анотація Запропоновано поліноміальний алгоритм розв’язування лінійної параметричної задачі на множинах переставлень та розміщень. Наведено метод відшукання кількості різних розв’язків задачі, дано верхню оцінку цього числа. Розглянуто клас нелінійних задач, до яких належить нелінійна умовна задача оптимізації на переставленнях. Для заданого класу задач запропоновано метод зведення їх до задач опуклої оптимізації
Мова Українська
PDF формат Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах
DOC формат Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах
HTML формат Валуйська О., Ємець О., Пічугіна О. До питання про нелінійну та параметричну оптимізацію на комбінаторних множинах
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти