Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Буренко В.
Назва статті Дослідження збіжності методу ітерацій у підпросторі для задач стійкості тонкостінних конструкцій
Анотація Досліджено швидкість збіжності методу ітерацій у підпросторі на конкретних задачах стійкості, які зводяться до часткової узагальненої задачі на власні значення. Отримані результати свідчать про те, що для додатно визначеної задачі швидкість збіжності є звичайно високою. В багатьох випадках зі збільшенням точності на порядок кількість ітерацій зростає незначно. Однак з’ясовано, що задана точність суттєво впливає на кількість отриманих власних значень і векторів
Мова Українська
PDF формат Буренко В. 
DOC формат Буренко В. 
HTML формат Буренко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти