Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.
Назва статті Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій [1, 2] побудовано чисельний метод розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та досліджено його збіжність
Мова Українська
PDF формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н. 
DOC формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н. 
HTML формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти