Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування граничної задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку замкнених і розімкнених тороїдальних поверхонь
Анотація Розглянуто внутрішню і зовнішню граничні задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца з суто уявним параметром у випадку тороїдальної граничної поверхні. За допомогою теорії потенціалів з урахуванням осьової симетрії задачі редуковані до інтегральних рівнянь першого роду в . Для їхнього чисельного розв’язування використано метод тригонометричних квадратур. У випадку розімкненої поверхні для врахування особливості у густинах інтегральних рівнянь використано cos-перетворення
Мова Українська
PDF формат Хапко Р. 
DOC формат Хапко Р. 
HTML формат Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти