Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Кутнів М.
Назва статті Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з крайовими умовами третього роду
Анотація Для нелінійних крайових задач третього роду побудовані точні різницеві крайові умови та розроблена їхня реалізіція через різницеві крайові умови - го рангу. Доведено існування та єдиність розв’язку триточкових різницевих схем -го рангу розв’язування цієї задачі та отримана оцінка точності
Мова Українська
PDF формат Кутнів М. 
DOC формат Кутнів М. 
HTML формат Кутнів М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти