Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г.
Назва статті Чисельний аналіз змішаних варіаційних задач мігрування домішок: 1. Формулювання задач та схем методу скінченних елементів
Анотація Розглянуто формулювання змішаних варіаційних задач мігрування домішок у нестисливому рухомому середовищі, коли поряд із її концентрацією рівноправною невідомою слугує вектор її повного потоку. Сформульовано дві можливі варіаційні задачі, які різняться умовами регулярності шуканих розв'язків та, як наслідок, вибором суттєво відмінних просторів апроксимацій МСЕ. Схема МСЕ для першої( відповідно другої) задачі використовує кусково лінійні( відпов. постійні) наближення концентрації та кусково-постійні наближення( відпов. лінійні наближення Рав'яра-Тома) потоків на трикутних сітках. Проаналізовано структуру систем рівнянь МСЕ, визначено ключову роль конденсації внутрішніх параметрів для підвищення ефективності прямих методів їхнього розв'язування та наведено результати числових експериментів
Мова Українська
PDF формат Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г. 
DOC формат Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г. 
HTML формат Козел А., Фундак О., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти