Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Клакович Л., Савенко П.
Назва статті Чисельне розв’язування нелінійних обернених задач стосовно синтезу антенних ґраток
Анотація Обгрунтовано чисельний метод розв’язування нелінійних задач синтезу (обернених задач) антенних ґраток, елементами яких є прямо- або криволінійні випромінювачі. Розглянуто варіаційне формулювання оберненої задачі з подальшим зведенням її до знаходження розв’язків нелінійних операторних рівнянь типу Гаммерштейна. Доведено теореми існування розв’язків та релаксаційності відповідного ітераційного процесу для їхнього знаходження.
Мова Українська
PDF формат Клакович Л., Савенко П. 
DOC формат Клакович Л., Савенко П. 
HTML формат Клакович Л., Савенко П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти