Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Возняк О.
Назва статті Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного виродженого параболічного рівняння
Анотація Розглянуто один клас вироджених параболічних рівнянь. Для рівнянь з цього класу побудований фундаментальний розв’язок задачі Коші, досліджено його властивості й одержано деякі застосування цих властивостей. Зокрема, знайдено необхідні та достатні умови, за виконання яких розв’язки однорідних рівнянь набувають вигляду інтегралів Пуассона функцій чи узагальнених борельових мір зі спеціальних просторів
Мова Українська
PDF формат Возняк О. 
DOC формат Возняк О. 
HTML формат Возняк О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти