Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Бігун О., Притула М.
Назва статті Числове моделювання впливу білого шуму на розв’язки рівняння Кортевега – де Фріза
Анотація Досліджено вплив білого шуму на поширення поодинокого солітону. Розглянуто стохастичне рівняння Кортевега–де Фріза з початковою умовою та умовою періодичності. Запропонована числова схема, адаптована для випадку наявності у рівнянні Кортевега–де Фріза шумового члена. Наведено результати числових експериментів.
Мова Українська
PDF формат Бігун О., Притула М. 
DOC формат Бігун О., Притула М. 
HTML формат Бігун О., Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти