Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л.
Назва статті Знаходження наближених та точних власних значень для деяких класів крайових задач у випадку звичайних диференціальних рівнянь
Анотація Розглянуть крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з різними граничними умовами, у тому числі й такі, які містять власний параметр. Наведено розрахункові формули, що реалізують різні підходи, а також результати обчислювального експерименту, що реалізований за допомогою систем символьної математики Mathematica 3, Maple V/R5 .
Мова Українська
PDF формат Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л. 
DOC формат Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л. 
HTML формат Бандирський Б., Лазурчак І., Остапчук Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти