Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 1999
Випуск 1
Автори Щербатий М.В., Іванків К.С.
Назва статті Постановка і алгоритм розв'язування задач оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань з врахуванням даних клініко-лабораторних спостережень
Анотація Математичні моделі інфекційних захворювань є системами нелінійних звичайних диференціальних рівнянь із запізненням. Коефіцієнти цих рівнянь залежать від параметрів керування та інших параметрів захворювання. Показниками процесу протікання інфекційних захворювань є степінь пораження органу, степінь збалансованості різних ланок імунної системи, час лікування, інтервал ремісії між черговими загостреннями при хронічному процесі та ін. Із цих функціоналів вибирається критерій оптимізації та функціональні обмеження. Побудовано алгоритм розв'язування задач оптимізації імунотерапії на основі ідентифікації параметрів захворювання за даними клініко-лабораторних спостережень.
Мова Англійська
HTML формат Щербатий М.В., Іванків К.С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти