Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2000
Випуск 2
Автори Вовк В.
Назва статті Застосування об’єктного підходу до розробки інформаційних систем на основі реляційних баз даних
Анотація Універсальність і простота використання реляційної моделі баз даних суттєво зменшили гостроту низки специфічних проблем, які виникають у процесі розробки великомасштабних програмних систем. Проте постійне зростання обсягів програмного коду рано чи пізно знову виводить ці проблеми у ряд головних і змушує шукати шляхи їх вирішення в безальтернативному напрямку – об’єктному підході. Метою нашого дослідження є застосування об’єктного підходу до розробки моделей даних і процесів інформаційної системи в рамках реляційної моделі бази даних.
Мова Українська
PDF формат Вовк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти