Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 1999
Випуск 1
Автори Власюк А.П., Катерина Є.І.
Назва статті Розв’язання одновимірної стаціонарної задачі напружено-деформівного стану грунтових масивів в умовах масоперенесeння
Анотація В сучасних умовах основи деяких гідротехнічних об’єктів, що знаходяться в умовах напружено-деформівного стану, зазнають впливу фільтраційного перенесення солей. В зв’язку з цим важливої уваги заслуговує задача вияснення оцінки впливу масопереносу при фільтрації сольових розчинів на напружено-деформівний стан грунтових масивів.
Мова Українська
HTML формат Власюк А.П., Катерина Є.І.  
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти