Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2000
Випуск 2
Автори Босікова І.
Назва статті Деякі властивості матриць тригонометричних поліномів
Анотація Відомі результати для матриць поліномів узагальнені на випадок матриць тригонометричних 'многочленів. Отримано загальний результат, який може використовуватися при створенні алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь cbvcbvcbvіз -матрицями, елементи яких є тригонометричними поліномами.
Мова Українська
PDF формат Босікова І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти