Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Ярошко Сергій, Ярошко Світлана
Назва статті Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms
Анотація Детально описано процес створення нового компонента користувача мовою C# для платформи Windows Forms .NET, що інкапсулює групу залежних перемикачів – компонента RadioGroup. Він спрощує створення, налаштування такої групи та взаємодію з нею. Значну увагу приділено засобам підтримки середовища програмування етапу проектування для нового компонента: категоризації властивостей, підказкам, редакторам властивостей, смарт-тегам тощо. Для реалізації перелічених вимог суттєву роль відіграє використання подій – одного з основних механізмів об’єктно-орієнтованого програмування мовою C#. Для створення RadioGroup опрацьовано наявні події багатьох компонентів платформи, а також спроектовано та використано події самого компонента і його складових частин.
Мова Українська
PDF формат Ярошко Сергій, Ярошко Світлана 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти