Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Михайлюк Х., Юріяк В., Ярошко С.
Назва статті Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo
Анотація Розроблено менеджер баз даних для NoSQL MongoDB об’єктно-орієнтованою мовою програмування Smalltalk у середовищі Pharo, використовуючи шаблон MVC, бібліотеки MongoTalk та Spec. Додаток дає багато можливостей для роботи з базами даних MongoDB, а саме: створення бази, колекції або документа, зручне відображення даних, маніпулювання ними з допомогою CRUD операцій, записаних у вигляді JavaScript запитів. Великою перевагою розробленого додатку є зручність інтерфейсу та швидкість отримання, збереження й оновлення даних, що спрощує аналіз даних і роботу з ними.
Мова Українська
PDF формат Михайлюк Х., Юріяк В., Ярошко С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти