Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Гарбарук Г., Щербина Ю.
Назва статті Банківські операції на базі технології блокчейн. Проблема консенсусу в однорангових мережах
Анотація Описано одну з основних проблем сучасних розподілених баз даних – проблему цілісності даних за умови, що жоден з вузлів не є головним і ніхто один одному в мережі не довіряє. Такі системи називають одноранговими, де функцію сервера може виконувати будь-який клієнт (вузол). Детально описано всі основні поняття технології блокчейну, а саме значення транзакцій і блоків у мережі, що таке одиниця довіри та звідки ця “довіра” береться. Розглянуто як за допомогою використання електронно-цифрових підписів, асиметричного шифрування даних і недовіри досягається надзвичайна стійкість та цілісність даних у мережі. Практично розглянули побудову дерева Меркла для транзакцій, обчислили мінімально потрібну кількість операцій для знаходження хешу SHA-256 у випадку відносно невеликої складності алгоритму.
На практиці довели як працює найпростіший блокчейн застосунок, які ролі є в ньому, які етапи проходить система у своєму циклі. Розглянуто декілька видів атак на блокчейн, які протоколи вразливі й у яких умовах їх варто використовувати.
Провели власний експеримент знаходження хешу блоку у випадку використання протоколу “підтвердження роботи”, проаналізували вхідні дані та кінцеві результати, врахувавши усі новітні підходи до моделювання, побудови, підтримки веб проектів у поєднанні з рекомендаціями зі створення блокчейн застосунків, було запропоновано реалізацію власної системи електронного банку зі змішаною трирівневою архітектурою на базі кросплатформеного фреймворку.NET Core. Технічні деталі можна знайти за посиланням на систему контролю версій, де зберігається приклад коду [https://github.com/Harbaruk/Masterwork_LNU]
Мова Англійська
PDF формат Гарбарук Г., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти