Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Савула Я., Турчин Ю.
Назва статті Експоненціальна заміна в методі скінченних елементів для задач адвекції-дифузії
Анотація Розглянуто математичну модель розповсюдження ліків у стінці артерії під час лікування атеросклерозу, яка є початково-крайовою задачею для системи двох диференціальних рівнянь. Процес розв’язання цієї задачі характеризується такою особливістю, як велике число Пекле. Під час числового експерименту виявили, що використання методу скінченних елементів з лінійними або квадратичними базисними функціями призводить до втрати стійкості розв’язку. Це пов’язано зі специфікою вхідних параметрів задачі, а саме значну перевагу коефіцієнтів адвекції над коефіцієнтами дифузії. Запропоновано використовувати спеціальну експоненціальну заміну всередині методу скінченних елементів.
Мова Англійська
PDF формат Савула Я., Турчин Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти