Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Михайлюк І., Притула М.
Назва статті Метод (G'/G)-розвинення та розв’язки у вигляді біжучих хвиль для деяких інверсних нелінійних динамічних систем
Анотація Метод (G'/G) – розвинення застосовано до інверсної динамічної системи Кортевега – де Фріза та інверсної модифікованої динамічної системи Кортевега – де Фріза. Для обох систем побудовано та проаналізовано розв’язки у вигляді біжучих хвиль, що виражені через гіперболічні, раціональні та тригонометричні функції. Отримані результати порівняно із розв’язками, знайденими методом tanh – функцій.
Мова Англійська
PDF формат Михайлюк І., Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти