Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Мамчук В.
Назва статті До розрахунку турбулентних примежевих шарів
Анотація Наведено модель і результати з математичного моделювання деяких видів турбулентних пристінних течій. Розрахунки виконано безітераційним скінченно-різницевим маршевим методом з другим порядком точності за обома координатами. Проведено зіставлення розрахункових результатів у різних перерізах уздовж розвитку течії з експериментальними даними демонструють задовільну збіжність.
Мова Українська
PDF формат Мамчук В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти