Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Коковська Я., Притула М.
Назва статті Про математичні моделі стоку води у псевдопризматичному руслі
Анотація Розглянуто математичну модель неусталеного руху рідини у відкритому псевдопризматичному руслі, яку вивели з загальних рівнянь Нав’є-Стокса. Для цієї моделі сформульовано критерій стійкості потоку, який залежить від виникнення хвиль з наростаючою амплітудою. Побудовано варіаційне формулювання задачі та розв’язано її методом скінченних елементів. Проаналізовано вплив порядку апроксимацій і вибору базисних функцій на збіжність до розв’язку задачі. Досліджено рух води у річковій мережі, де гілки мережі об’єднуються і формують деревовидну структуру басейну річки, в якому на кожній ділянці русла може змінюватися його траєкторія і кут нахилу середньої лінії дна. Результати апробовано на тестових прикладах зі складним рельєфом дна, доведено вплив вибору базисних функцій на точність отриманих розв’язків, обчислено порядки збіжності за часовою та просторовою змінними.
Мова Англійська
PDF формат Коковська Я., Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти