Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Кіндибалюк Адріана, Кіндибалюк Аркадій, Притула М.
Назва статті Роз’язування оберного рівняння теплопровідності Лі-алгебричними дискретними апроксимаціями
Анотація Розглянуто обчислювальну схему для наближеного розв’язування задачі Коші для оберненого рівняння теплопровідності з використанням узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій. Дискретизацію рівняння виконано за усіма змінними, що уможливлює факторіальну збіжність за усіма змінними, які входять до рівняння у випадку побудови квазізображень диференціального оператора з використанням інтерполяції Лагранжа. Визначено ранг скінченновимірного оператора, а також з’ясовано його апроксимаційні властивості. Наведено оцінки похибок, доведено факторіальну швидкість збіжності.
Мова Англійська
PDF формат Кіндибалюк Адріана, Кіндибалюк Аркадій, Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти