Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Шахно С., Ярмола Г.
Назва статті Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов
Анотація Розглянуто нелінійне рівняння з недиференційовним оператором. Досліджено напівлокальну збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов для похідних і поділених різниць першого порядку. Виведено рівняння для обчислення радіуса області збіжності методу та єдиності розв’язку нелінійного рівняння. Отримано оцінку швидкості збіжності комбінованого методу.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Ярмола Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти