Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Шахно С., Шунькін Ю.
Назва статті Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати
Анотація Запропоновано та досліджено ітераційний диференціально-різницевий метод розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати, який використовує замість якобіана суму похідної від диференційовної частини оператора і поділену різницю від недиференційовної частини, та метод, який використовує замість якобіана тільки похідну від диференційовної частини оператора. Доведено теореми, які обґрунтовують їхню локальну збіжність, визначено швидкість збіжності розглянутих методів. Наведено результати числового експерименту.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Шунькін Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти