Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Сеньо П.
Назва статті Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів
Анотація Розроблено методику побудови та дослідження двосторонніх методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, заснованих на математиці функціональних інтервалів. Побудовано множину методів такого типу, наведено алгоритми отримання гарантованих апроксимацій невідомого розв’язку задачі у вигляді сплайнів. Запропоновані методи дають змогу будувати такі апроксимації будь-якої наперед заданої ширини.
Мова Українська
PDF формат Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти