Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2017
Випуск 25
Автори Лебеденко Н., Хапко Р.
Назва статті Про метод теплових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі Коші
Анотація Розглянуто наближене розв’язування параболічної задачі Коші у двовимірній двозв’язній області, яка виникає при розгляді різноманітних обернених задач. За допомогою теорії потенціалу задачу редуковано до системи некоректних гранично-часових інтегральних рівнянь. Чисельне розв’язування виконано методом квадратур з використанням регуляризації Тіхонова. Дієвість методу підтверджено наведеними результатами чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Лебеденко Н., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти