Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Щербина Ю., Туркало М.
Назва статті Проектування систем нечіткого виведення в задачах опрацювання зображень
Анотація Розглянуто проектування та застосування системи нечіткого виведення для опрацювання зображень, а саме розв’язання задачі розпізнавання контурів об’єктів. Для знаходження контурів у цифрових зображеннях найбільш широко застосовують лінійні фільтри першого порядку. Проте вони не дають змоги отримати хороші результати для зображень зі значною зміною контрасту через нерівномірне освітлення, як це і буває в більшості реальних зображень. Результати для зображень зі значною зміною контрасту порівняли між отриманими за допомогою розробленої системи нечіткого виведення і отриманими методами Собеля та Робертса.
Мова Українська
PDF формат Щербина Ю., Туркало М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти