Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Сподар Н., Савула Я.
Назва статті Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії
Анотація Розглянуто двовимірну крайову задачу адвекції-дифузії у неоднорідному пористому середовищі. Для числового розв’язування цієї задачі побудовано різномасштабну схему методу скінченних елементів. Проведено обчислювальні експерименти, які підтверджують ефективність застосування побудованої схеми.
Мова Українська
PDF формат Сподар Н., Савула Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти