Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Коссак О., Борецька І., Довганик О.
Назва статті Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць
Анотація Розглянуто можливість застосування квазіоберненої та псевдооберненої узагальнених обернених матриць для знаходження наближеного розв’язку задачі Коші для виродженої системи звичайних диференціальних рівнянь з постійною матрицею коефіцієнтів біля вектора похідних. Порівняння результатів, які отримали під час використання квазіоберненої та псевдооберненої матриць, виконано на підставі фізичної моделі транзисторного підсилювача та динамічної моделі розвитку багатогалузевої економіки.
Мова Українська
PDF формат Коссак О., Борецька І., Довганик О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти