Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Кіндибалюк Аркадій, Притула М.
Назва статті Кусково-степеневі апроксимації МСЕ для сингулярно збурених крайових задач адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами
Анотація Для сингулярно-збуреної крайової задачі для рівняння адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами запропоновано схему методу скінченних елементів з кусково-степеневими базисними функціями. Визначено значення параметра стабілізації варіаційної задачі та подано рекомендації для його відшукання. Наведено результати обчислювальних експериментів та проаналізовано переваги запропонованої схеми методу скінченних елементів для цього класу задач.
Мова Українська
PDF формат Кіндибалюк Аркадій, Притула М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти