Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Недашковська А.
Назва статті Узагальнення методу Хованського для розв’язування рівняння Ріккаті
Анотація Запропоновано метод розв’язування алгебричного рівняння Ріккаті. Отримано рекурентні співвідношення для знаходження наближених розв’язків цього матричного рівняння. Досліджено збіжність матричних ланцюгових дробів, які використовуються в обчислювальній схемі, проведено чисельні експерименти, які підтверджують ефективність запропонованого методу.
Мова Українська
PDF формат Недашковська А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти