Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Гарасим Я., Дудикевич А., Остудін Б., Шунькін Ю.
Назва статті Чисельне розв'язування деяких крайових задач теорії потенціалу у просторі зі щілинами комбінованим методом
Анотація Розглянуто мотиви застосування комбінованого методу до розв’язування крайових задач теорії потенціалу в електронній оптиці. Предмет досліджень – чисельне розв’язування осесиметричної задачі Діріхле для рівняння Лапласа в просторі зі щілинами. Враховуючи специфіку розглядуваної математичної моделі, доцільно застосовувати метод інтегральних рівнянь для переходу до внутрішніх крайових задач, щоб надалі ефективно розв’язувати методом сіток. Можливість такого підходу обґрунтована проведенням багатьох чисельних експериментів розрахунку реальних осесиметричних електростатичних полів.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Дудикевич А., Остудін Б., Шунькін Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти