Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Білецький В.
Назва статті Методика розділення змінних у обчислювальній математиці
Анотація Описано використання методики розділення змінних у обчислювальній математиці. Розглянуто адитивне та мультиплікативне розділення змінних, розвинення методу Фур’є, розділене зображення функцій багатьох змінних і багатовимірних тензорів, сингулярний розклад і метод узагальненого розділення змінних.
Мова Українська
PDF формат Білецький В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти