Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2016
Випуск 24
Автори Бартіш В., Огородник Н.
Назва статті Збурений аналог трикрокового методу Ньютона
Анотація Розглянуто збурений аналог трикрокового методу Ньютона розв’язування задач безумовної мінімізації. Доведено можливість побудови різних варіантів трикрокових методів на підставі збуреного аналогу. Доведено збіжність трикрокових методів за єдиною схемою, використовуючи матрицю збурення. З’ясовано можливість побудови трикрокових методів розв’язування систем нелінійних рівнянь, використовуючи матрицю збурення.
Мова Українська
PDF формат Бартіш В., Огородник Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти