Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Ярошко С., Ярошко О.
Назва статті Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net
Анотація Описано процес побудови багатопотокової аплікації для платформи .Net. Її основний потік виконання взаємодіє з графічним інтерфейсом користувача та декількома іншими потоками, в яких паралельно виконуються різні алгоритми впорядкування масиву цілих чисел. Впорядкування за кожним з цих алгоритмів наочно відображається у вікні програми. Увагу зосереджено на описові доцільних прийомів організації взаємодії потоків та архітектурі побудови аплікації в цілому. Для запуску окремого потоку сортування та взаємодії з ним мовою C# створено новий клас, який інкапсулює компоненту BackgroundWorker – асинхрон¬ний шаблон на основі подій – платформи .Net.
Мова Українська
PDF формат Ярошко С., Ярошко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти