Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2015
Випуск 23
Автори Черняхівський В.
Назва статті Обчислювальна складність деяких алгоритмів на графах
Анотація Розглянуто задачу обчислення складності алгоритму будови максимального простого ланцюга графа. Викладено теоретичні міркування щодо обчислення складності для рекурсивного алгоритму будови максимального ланцюга. Опрацьовано метод обчислення кількості операцій, потрібних для будови ланцюгів. Зроблено висновки щодо складності алгоритму. Викладено результати практичного обчислення складності для тестових графів.
Мова Українська
PDF формат Черняхівський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти